Sponzoring

Vícezdrojové financování

ANIMA VIVA z. s. jako ostatní nestátní neziskové organizace funguje na základě více zdrojového financování z veřejných zdrojů, kdy se jedná o přísně účelově určené dotace nebo příspěvky, dále jsou to nadační a grantové příspěvky, případně jsou to časově omezené projekty financované z evropských fondů. Podpořit ji mohou rovněž právnické nebo fyzické osoby, a to jak finančními, tak nefinančními dary

Jelikož hlavní činnost ANIMA VIVA z. s., kterou je poskytování sociálních služeb, které jsou dle platné legislativy klientům sociálních služeb poskytovány bez úhrady, dalšími možnostmi financování jsou příjmy z vlastní vedlejší činnosti, která s hlavní činností souvisí. Mohou to tedy být produkty a výrobky chráněných dílen nebo služby poskytované osobami se zdravotním postižením pracujících na vymezených chráněných pracovních místech. Třeba formou tréninkové kavárny. Všechny způsoby vedlejší činnosti však mají společné to, že výtěžek z nich je opět vynaložen na činnost hlavní. V tom zjednodušeně spočívá podstata pojmu „obecná prospěšnost“, kam činnost ANIMA VIVA z. s. patří. Dalším neméně důležitým momentem je cílená snaha finančně zabezpečit dostupnost, trvalou udržitelnost a zvyšování kvality všech služeb a aktivit, které ANIMA VIVA z. s. poskytuje.

Pro nás pracovníky je tato práce smysluplná a naplňující. Nepopíráme, že neustálý kolotoč shánění finančních prostředků z roku na rok je rok od roku náročnější. Tato činnost se neobejde bez morální podpory našich nejbližších a stejně tak bez finanční podpory našich sponzorů a finančních partnerů. Jakékoliv formy podpory si velice vážíme!

Možnosti finanční podpory

 • Odesláním jakékoliv finanční částky jednorázově, nebo založením trvalého příkazu na náš bankovní účet: 420 776 7389/ 0800 nebo na náš transparentní účet pro účely veřejné sbírky: 4623498309/0800 vedené u České spořitelny a. s. U finančních darů 1 000,-Kč a výše Vám vystavíme darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru, které můžete použít při zpracování Vašeho daňového přiznání jako odečitatelnou položku. Aktuálně je možné na základě přijaté novely zákona o daních z příjmů, že mohou dárci z řad fyzických a právnických osob uplatnit za roky 2020 a 2021 zvýhodněný daňový odpis zvýšený ze současných 10% (resp. 15%) na 30%. Snížení daňového základu si tak mohou uplatnit i běžní zaměstnanci ve firmách a dalších institucích. Tento benefit lze uplatnit zpětně za rok 2020 i v případech, že dotyčný již daňové přiznání podal.
 • Nakupujete-li přes internet, zaregistrujte se přes GIVT. CZ. Na tomto portálu jsme zaregistrováni a Vy nám tímto způsobem můžete věnovat dané procento z částky, kterou zaplatíte za Váš nákup u internetového prodejce, který s GIVTEM spolupracuje. Vás to nebude stát ani korunu navíc za Váš nákup. Toto vyřeší obchodník. Vám zůstane dobrý pocit, že jste nákupem udělali radost sobě, či svým blízkým a zároveň jste podpořili dobrou věc. Více informací, jak to funguje, a že to není nic těžkého se dovíte přímo na https://givt.cz/.

Možnosti nefinanční podpory

Budeme vděčni a přivítáme rovněž nefinanční plnění - věcné dary, kterými můžeme zlepšit prostředí a podmínky poskytování našich sociálních služeb.

Pomůže nám, když nám darujete:

 • kancelářské potřeby, pomůcky do nácvikových aktivit sociální rehabilitace (např. výtvarný materiál pro dekorace a kreativní aktivity a nácvik jemné motoriky našich klientů, aj.), hygienické a čisticí prostředky
 • potřeby pro relaxační aktivity (karimatky, deky, polštáře, sedáky, sedací vaky)
 • potřeby pro zahradní terapii (sazenice rostlin, drobné výpěstky, hlínu, hnojiva, zahradní kolíky, ohradníky, květináče, pěstební nádoby atd.)
 • další možné okruhy podpory lze přímo dohodnout s ředitelkou organizace nebo se  statutární zástupkyní.

U materiálních darů Vám na základě dokladu o koupi daného daru rovněž, obdobně jako u finančního daru, vystavíme darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru, které můžete rovněž uplatnit při Vašem daňovém přiznání.

Za jakoukoliv formu podpory Vám DĚKUJEME!

 

Náhradní plnění

Od dubna 2015 se ANIMA VIVA z. s., patří k zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% osob se zdravotním postižením podle §78 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Tímto splňujeme podmínky pro náhradní plnění dle §81 výše uvedeného zákona, takže pokud jste zaměstnavatelem více než 25 zaměstnanců, jsme schopni Vám poskytnout náhradní plnění následujícími způsoby:

 • Prostory tréninkové kavárny ANIMA VIVA mohou být k dispozici institucím a zaměstnavatelům pro pořádání výjezdní porady pracovních týmů, teambuildingová setkání, povinná školení, či vzdělávání zaměstnanců. Prostory kavárny v daném termínu budou bezúplatně vyhrazeny a připraveny pouze pro Vaši akci. Předmětem plnění je v tomto případě fakturace zajištění obsluhy a občerstvení pro danou akci.
 • Pomocné úklidové práce na zahradách a v areálech firem, či soukromých subjektů (zametání, hrabání listí, pletí záhonů, zálivka záhonů, praní a žehlení prádla atd.)
 • Výroba drobných propagačních, reklamních a upomínkových předmětů.

Bližší informace o náhradním plnění můžete také získat u ředitelky organizace, Bc. Hany Brňákové, Tel. 731 177 812, mail: manazer.opava@animaviva.cz

Projekty

Podpora v roce 2023

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023. Dotace ve výši 100 000,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu "Podpora rozvoje svépomocných skupin při ANIMA VIVA z.s." Číslo smlouvy: 01039/2023/SOC.

 

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2023. Dotace ve výši 30 000,- Kč byla poskytnuta na podporu sociální služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 01038/2023/SOC.

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Dotace ve výši 1 844 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509), Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 01168/2023/SOC.

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2023. Návratná finanční výpomoc ve výši 399 000,- Kč byla poskytunuta na službu Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 00032/2023/SOC

Program „Podpora služeb sociální prevence 2022+“. Dotace ve výši 13 077 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 03889/2022/SOC.

Podpora v roce 2022

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 15 000,- Kč byla poskytnuta na podporu Svépomocné aktivity osob s DN v ANIMA VIVA z. s. Číslo smlouvy: 2022-SSL-065

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 300 000,- Kč byla poskytnuta na podporu projektu „Zaměstnávání OZP na CHM v ANIMA VIVA z. s.“ Číslo smlouvy: 2022-SSL-066

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 890 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 2022-SSL-063

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 265 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 2022-SSL-064

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022. Dotace ve výši 100 000,- Kč byla poskytnuta na podporu Zaměstnávání OZP na CHM v ANIMA VIVA z. s

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021. Dotace ve výši 82 000,- Kč byla poskytnuta na podporu sociální služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 03843/2022/SOC.

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Dotace ve výši 1 774 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509), Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 00782/2022/SOC, 00782/2022/SOC1.

Program „Podpora služeb sociální prevence 2022+“. Dotace ve výši 13 077 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 03889/2022/SOC.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2022. Dotace ve výši 90 000,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Podpora rozvoje svépomocných skupin při ANIMA VIVA z. s.“.  Číslo smlouvy: 00741/2022/SOC.

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022. Návratná finanční výpomoc ve výši 4 210 000,- Kč byla poskytnuta na službu Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace ((reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 00666/2022/SOC.

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022. Návratná finanční výpomoc ve výši 1 259 000,- Kč byla poskytnuta na službu Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509), Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace ((reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 00071/2022/SOC.

Podpora v roce 2021

ČSOB pomáhá regionům poskytla v roce 2021 příspěvek ve výši 35 000,- Kč na projekt „TRABLE, DLUHY, ÚZKOSTI S ANIMOU TĚ OPUSTÍ!“ ostatní dárci 6 195,- Kč.

Globus – lepší svět poskytl v roce 2021 příspěvek ve výši 100 000,- Kč na projekt „Klienty z tísně a úzkosti ANIMA s GLOBUSEM snáze vyprostí!“.

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021. Dotace ve výši 50 000,- Kč byla poskytnuta na podporu sociální služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 04619/2021/SOC.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021. Dotace ve výši 128 000,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Zkvalitnění materiállně-technického zabezpečení sociální rehabilitace v Centru ANIMA Opava“ (reg. Č. 5587445). Číslo smlouvy: 03375/2021/SOC.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021. Dotace ve výši 53 0000,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Sociální poradna ANIMA VIVA – zvýšení kvality, soukromí klientů a bezpečnosti poskytované služby“ (reg. Č. 8840509). Číslo smlouvy: 03374/2021/SOC.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021. Dotace ve výši 56 000,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „O vlastním těle beze studu a bezpečně“.  Číslo smlouvy: 00967/2021/SOC.

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Dotace ve výši 1 346 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 01360/2021/SOC.

Program „Podpora služeb sociální prevence“ na rok 2020-2021. Dotace ve výši 8 340 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 00825/2020/SOC.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 21 600,- Kč byla poskytnuta na podporu projektu „Živá duše, autorské CD ANIMA BANDU“. Číslo smlouvy: *MMOPP00D5R8Z*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 15 000,- Kč byla poskytnuta na podporu Svépomocné aktivity osob s DN v ANIMA VIVA z. s. Číslo smlouvy: *MMOPP00D5VG3*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 250 000,- Kč byla poskytnuta na podporu projektu „Zaměstnávání OZP na CHM v ANIMA VIVA z. s.“ Číslo smlouvy: *MMOPP00D5UMG*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 220 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: *MMOPP00D5ULL*

Podpora v roce 2020

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020. Dotace ve výši 160 000,- Kč byla poskytnuta na podporu sociální služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 06635/2020/SOC.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020. Dotace ve výši 52 900,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Zvýšení kvality poskytované služby v Sociální poradně ANIMA VIVA“ (reg. Č. 8840509). Číslo smlouvy: 02754/2020/SOC.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020. Dotace ve výši 50 000,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Zvýšení kvality poskytované služby sociální rehabilitace v ANIMA VIVA“ (reg. Č. 5587445). Číslo smlouvy: 02753/2020/SOC.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 15 000,- Kč byla poskytnuta na podporu Svépomocné aktivity osob s DN v ANIMA VIVA z. s. Číslo smlouvy: *MMOPP00D6SCV*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 225 000,- Kč byla poskytnuta na podporu projektu „Zaměstnávání OZP na CHM v ANIMA VIVA z. s.“ Číslo smlouvy: *MMOPP00D67VB*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 220 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: *MMOPP00D63DL*

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020. Návratná finanční výpomoc ve výši 890 000,- Kč byla poskytnuta na službu Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 00023/2020/SOC.

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020. Návratná finanční výpomoc ve výši 355 000,- Kč byla poskytnuta na službu Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 00023/2020/SOC.

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Dotace ve výši 1 189 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 00872/2020/SOC.

Program „Podpora služeb sociální prevence“ na rok 2020-2021. Dotace ve výši 8 340 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 00825/2020/SOC.

Podpora v roce 2019

Globus – lepší svět poskytl v roce 2019 příspěvek ve výši 50 000,- Kč na projekt „Kavárna se zahradou v Kylešovicích propojuje dva světy“.

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019. Dotace ve výši 51 000,- Kč byla poskytnuta na podporu sociální služby - Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 06749/2019/SOC.

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019. Dotace ve výši 629 000,- Kč byla poskytnuta na podporu sociální služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 06750/2019/SOC.

 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 15 000,- Kč byla poskytnuta na podporu Svépomocné aktivity osob s DN v ANIMA VIVA z. s. Číslo smlouvy: *MMOPP00DKJKG*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 367 750,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: *MMOPP00KJYI* 

 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 253 750,- Kč byla poskytnuta na podporu projektu „Zaměstnávání OZP na CHM v ANIMA VIVA z. s.“ Číslo smlouvy: *MMOPP00DKJXN*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 220 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: *MMOPP00DKJYI*

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019. Dotace ve výši 95 500,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav (reg. Č. 5587445). Číslo smlouvy: 03019/2019/SOC.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019. Dotace ve výši 77 700,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Veřejně proti sociálnímu stigmatu osob s duševním onemocněním“.  Číslo smlouvy: 01437/2019/SOC.

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019  finacovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu. Dotace ve výši         1 012 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 01486/2019/SOC

 

 

 

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných MSK na rok 2018/2019. Dotace ve výši 500 000,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu "Auto k podpoře terénní formy rehabilitace v ANIMA VIVA z. s." Číslo smlouvy: 06931/2018/SOC. 

 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 160 000,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Auto k podpoře terénní formy rehabilitace v ANIMA VIVA z. s.“ Číslo smlouvy: *MMOPP00CWCI8*

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019. Návratná finanční výpomoc ve výši 368 000,- Kč byla poskytnuta na sociální službu Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 00075/2019/SOC.

Program „Podpora služeb sociální prevence“ na rok 2017-2019. Dotace ve výši 7 590 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 00985/2017/SOC.

Podpora v roce 2018

Úřad práce ČR poskytl v roce 2018 organizaci ANIMA VIVA z.s. finanční prostředk na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů dle Zákona č. 456/2000 Sb., § 78a

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy ve výši 70 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. 8840509). Číslo smlouvy: *MMOPP00DILSO*

Program na podpooru financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018. Dotace ve výši 51 000,- Kč byla poskytnuta na podporu socilní služby - Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 07634/2018/SOC

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018. Dotace ve výši 515 000,- Kč byla poskytnuta na podporu sociální služby Centrum ANIMA Opava - sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 07635/2018/SOC.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných MSK na rok 2018. Dotace ve výši 500 000,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu "Auto k podpoře terénné formy sociální rehabilitace v ANIMA VIVA z. s. Číslo smlouvy: 06931/2018/SOC.

 

 

 

Služba Centrum ANIMA Opava - sociální rehabilitace (reg. č. 5587445) je od 1.1.2017 do 31.12.2019 podpořena v rámci programu „Podpora služeb sociální prevence“ v celkové výši 7.590.000,- Kč. Číslo smlouvy: 00985/2017/SOC


Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 20 000,- Kč byla poskytnuta na podporu Svépomocné aktitivty osob s DN v ANIMA VIVA z. s. Číslo smlouvy:*MMOPP00DKIKN*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 269 500,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy:*MMOPP00DKIJS*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 210 000,- Kč byla poskytnuta na podporu projektu „Zaměstnávání OZP na CHM v ANIMA VIVA z. s.“ Číslo smlouvy: *MMOPP00DKILI*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 150 000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: *MMOPP00DKIJS*

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018. Dotace ve výši 300 000,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Podpora a udržení zaměstnanosti osob s duševním onemocněním v tréninkové kavárně KC Liptovská v Opavě“.  Číslo smlouvy: 04444/2018/SOC

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018. Dotace ve výši 78 000,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Veřejně proti sociálnímu stigmatu osob s duševním onemocněním“.  Číslo smlouvy: 04442/2018/SOC

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018. Návratná finanční výpomoc ve výši 240.000,- Kč byla poskytnuta na službu Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 00083/2018/SOC

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu. Dotace ve výši 920.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 03231/2018/SOC

Podpora v roce 2017

Úřad práce ČR poskytl v roce 2017 organizaci ANIMA VIVA z. s. finanční příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů dle Zákona č. 456/2000 Sb., §78a.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 232.800,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava - sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy:*MMOPP00DKHRV*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 250.000,- Kč byla poskytnuta na podporu projektu "Chráněné zaměstnávání OZP v ANIMA VIVA z. s." Číslo smlouvy:*MMOPP007K8DE*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 150.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné soicální poradenství - Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy:*MMOPP007K8E9*

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017. Dotace ve výši 75.000,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu "Společně k podpoře efektivní komunitní péče a destigmatizaci osob s duševním onemocněním". Číslo smlouvy: 02753/2017/SOC

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017. Dotace ve výši 102.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služeb Centrum ANIMA Opava - sociální rehabilitace (reg. č. 5587445) a Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 03412/2017/SOC

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Dotace ve výši 744.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg.č. 8840509). Číslo smlouvy: 00883/2017/SOC.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 13.000,- Kč byla poskytnuta na podporu programu „Životní prostředí a EVVO 2017“ na realizaci projektu s názvem Zahradníkův rok v KC Liptovská. Číslo smlouvy: *MMOPP00CWPl2*.

Služba Centrum ANIMA Opava - sociální rehabilitace (reg. č. 5587445) je od 1.1.2017 do 31.12.2019 podpořena v rámci programu „Podpora služeb sociální prevence“ v celkové výši 7.590.000,- Kč. Číslo smlouvy: 00985/2017/SOC

Podpora v roce 2016

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Dotace ve výši 1.875.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služeb Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445) a Sociální poradna ANIMA VIVA (reg.č. 8840509). Číslo smlouvy: 01184/2016/SOC

Program na zajištění dostupnosti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016. Dotace ve výši 1.034.516,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 02243/2016/SOC

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně protidrogové politiky kraje na rok 2016. Dotace ve výši 160.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 03868/2016/SOC

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016. Dotace ve výši 133.700,- Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Podpora OZP zaměstnanců zahradní a úklidové čety při KC Liptovská“. Číslo smlouvy: 00671/2016/SOC

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 40.000,- Kč byla poskytnuta na podporu programu „Životní prostředí a EVVO 2016“. Číslo smlouvy: *MMOPP00CWSEO*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 97.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA z. s. (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: *MMOPP009GAV*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 200.000,- Kč byla poskytnuta na podporu projektu „Chráněné zaměstnávání OZP v ANIMA VIVA z. s.“. Číslo smlouvy: *MMOPP009FZEF*

Podpora v roce 2015

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Dotace ve výši 1.922.717,- Kč byla poskytnuta na podporu služeb Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445) a Sociální poradna ANIMA VIVA (reg.č. 8840509). Číslo smlouvy: 01125/2015/SOC

Program na zajištění dostupnosti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016. Dotace ve výši 274.568,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 01668/2015/SOC

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 200.000,- Kč byla poskytnuta na podporu projektu „Podporované zaměstnávání OZP při CAO.“. Číslo smlouvy: *MMOPP007K6ZQ*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 350.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: *MMOPP00CFDQ2*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 97.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA z. s. (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: *MMOPP00CFDRX*

Podpora v roce 2014

Rozhodnutí č.1 a č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2014. Dotace ve výši 432.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg.č. 8840509).

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 120.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA z. s. (reg. č. 8840509) a 250.000,- Kč na podporované zaměstnávání OZP při CAO. Číslo smlouvy: *MMOPP007K5VH*

Dodatek smlouvy č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 160.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: *MMOPP007K6UF*

Služba sociální rehabilitace poskytovaná na pracovišti Centrum ANIMA Opava byla od 1. května 2013 do 31. prosince 2014 financována z dotací Evropské unie v rámci v projektu č. CZ.1.04./3.1.00/05.00070 s názvem Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Prioritní osa 4.3. Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory 4.3.1. – Podpora sociální integrace a sociálních služeb). Bližší informace o projektu naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje.

Projekt Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/31.01535, byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Podpora v roce 2013

Rozhodnutí č.1 a č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2013. Dotace ve výši 456.000,- Kč byla poskytnuta na podporu na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445) a dotace ve výši 140.000,- Kč na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg.č. 8840509).

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 120.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA z. s. (reg. č. 8840509) a dotace ve výši 535.000,- Kč na podporu na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: *MMOPP007K4WJ*

V Centru ANIMA Opava byl realizován od září 2013 do prosince 2013 projektovou aktivitu (navazující na Program 5P podpořený Nadací OKD v předchozím období) s názvem: "Kdopak by se lidí bál? Aneb Asertivně do života", která byla aktuálně podpořena částkou 15.000,- Kč z Nadace BONA.

V Centru ANIMA Opava byl v období květen 2012 - březen 2013 realizován Projekt č. 121 102 99 "Program 5P" (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory), který byl z Nadace OKD podpořen částkou 200.000,- Kč

Podpora v roce 2012

Rozhodnutí č. 1, č. 2 a č. 3 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2012. Dotace ve výši 751.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Sociální rehabilitace Kafárna (reg. č. 1842416), dotace ve výši 563.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445), 721.00,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Sociální rehabilitace Klub Kafe Ostrava a dotace ve výši 174.000,- Kč na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509).

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 120.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA z. s. (reg. č. 8840509) a dotace ve výši 400.000,- Kč na podporu na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: *MMOPP00CFDGG*

Projekt č. 121 102 98 "Máme co nabídnout" financovaný z Nadace OKD, byl podpořen částkou 200.000,- Kč a byl realizován na pracovištích Klub Kafe a Kafárna v Ostravě v období květen 2012 - prosinec 2012.

V roce 2011 - 2012 jsme byli zapojeni do projektu "Koučování jako cesta k aktivnímu uplatnění zdravotně postižených osob na trhu práce", projekt OP LZZ realizovaný Centrem pro zdravotně postižené v době 1. 7. 2010 - 31. 5. 2012.

Podpora v roce 2011

Rozhodnutí č. 1 a č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011. Dotace ve výši 563.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445), dotace ve výši 205.000,- Kč na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509).

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 121.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA z. s. (reg. č. 8840509) a dotace ve výši 260.000,- Kč na podporu na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: *MMOPP007K3RF*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 100.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: *MMOPP007K3T5*

IP MSK 2009 - 2011 na pracovištích: Klub Kafe Ostrava a Kafárna Pracoviště Klub Kafe Ostrava a Kafárna byla zapojena do individuálního projektu Moravskoslezského kraje na období 1. 9. 2009 - 31. 12. 2011 financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (OP LZZ 2009 - 2011)

Podpora Centra ANIMA Opava", projekt financovaný z Nadace OKD a realizovaný v období červenec 2010 - červen 2011, podpořil především provozní a materiální zázemí pro poskytování sociální služby na Centru ANIMA Opava.

Podpora v roce 2010

Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010. Dotace ve výši 192.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445), dotace ve výši 69.000,- Kč na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509).

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 121.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA z. s. (reg. č. 8840509) a dotace ve výši 260.000,- Kč na podporu na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: *MMOPP001ZDTM*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 200.000,- Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: *MMOPP0084T8B*

Projekt Nejsme na to sami financovaný z Nadace OKD, realizovaný v době 2009 - 2010 pro rodinné příslušníky a blízké osob s DN obsahoval stěžejní aktivity "V Animce o všem, co Vás zajímá" (přednášková a edukační činnost) a "15 statečných" (skupinové rodinné terapie).

Veřejné informace

Výroční zprávy a veřejné dokumenty

Firemní dárci

 •  
 •   

  J3T s.r.o.

Soukromí dárci

 • Aleš Fisher
 • Aleš Juchelka
 • Alexandra Taylor
 • Bc. Martin Skorunka
 • Dagmar Fischerová
 • Dana Bialá
 • Ing. Dušan Halama
 • Ing. Václav Klapetek, Ph.D.
 • Jaromír Chmel
 • Jitka Slípková
 • Josef Slivka
 • JUDr. Tomáš Doležal
 • Magdaléna Grimová
 • Marcela Zápotoková
 • MVDr. Helena Lepková
 • RSDr. Miroslav Opálka

Spolupráce

Právnické osoby

 

 


 • DS MOST
 • Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
 • Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka
 • Účetní a daňové poradenství DASOLI s.r.o
 • Denní stacionář Domovinka
 • Centrum duševního zdraví Opava

Fyzické osoby

 • Ing. Lukáš Havlásek
 • Jan Weiss